Dlúthdhioscaí


Casadh na Taoide

Casadh na Taoide / Turning the Tide

“Líadan. Seisear ban ceolmhar, cumasach. Ag éisteacht le ‘Casadh na Taoide’, is léir an méid ama agus oibre a chuir na mná óga, ábalta seo isteach ina gcuid ceoil agus ina gcuid cóiriúchán. Tá cuid mhór scagaidh, smaointe agus turgnamh déanta leis an dá rian déag seo a thabhairt chun críche! Molaim iad ar an mheascán ghalánta d’amhráin agus ceol rince, idir shean agus nuachumtha atá fite fuaite acu go healaíonta le cur os comhair an phobail ar an dlúthdhiosca seo. Tá tuigbheáil dhomhain ag an seisear seo ar cheol, agus cruthú air sin an méid eolais agus taighde atá le fáil ins na nótaí cúlra a théann le hachan rian. Tagann an focal banúlacht chugam dá mhéad dá n-éistim le ‘Casadh na Taoide’ … ceiliúradh ar cheol mhná na hÉireann, ceol le snas, míneadas agus neart. Molaim go deo sibh … Síle, Valerie, Deirdre, Elaine, Claire agus Catherine. Tá bhur ré tagtha, tá an taoide libh … seolaigí!”

Mairéad Ní Mhaonaigh

Click here to read more and hear audio samples

Amhránaíocht agus Ceol Traidis

Traditional Irish Music and Song / Amhránaíocht agus Ceol Traidis

“Tá ceol Líadan thar a bheith ealaíonta. Ar láimh amháin, mar a bheifí ag súil leis, tá siad spontáineach agus casann siad óna gcroí amach mar a bheidís ar iomramh diamhair ceoil. Ar an láimh eile, tá siad thar a bheith fréamhaithe sa traidisiún ar bhealach tuisceanach, íogair.Tá spiorad seo a gcuid ceoil le cloisteáil go soiléir ina nglór sainiúil féin ar an dlúthdhiosca seo.”

Mícheál Ó Súilleabháin.

Click here to read more and hear audio samples