Mairéad Ní Mhaonaigh

6 Apr. 2009 by  
Filed under Reviews

Líadan. Seisear ban ceolmhar, cumasach. Ag éisteacht le ‘Casadh na Taoide’, is léir an méid ama agus oibre a chuir na mná óga, ábalta seo isteach ina gcuid ceoil agus ina gcuid cóiriúchán. Tá cuid mhór scagaidh, smaointe agus turgnamh déanta leis an dá rian déag seo a thabhairt chun críche! Molaim iad ar an mheascán ghalánta d’amhráin agus ceol rince, idir shean agus nuachumtha atá fite fuaite acu go healaíonta le cur os comhair an phobail ar an dlúthdhiosca seo. Tá tuigbheáil dhomhain ag an seisear seo ar cheol, agus cruthú air sin an méid eolais agus taighde atá le fáil ins na nótaí cúlra a théann le hachan rian. Tagann an focal banúlacht chugam dá mhéad dá n-éistim le ‘Casadh na Taoide’ … ceiliúradh ar cheol mhná na hÉireann, ceol le snas, míneadas agus neart. Molaim go deo sibh … Síle, Valerie, Deirdre, Elaine, Claire agus Catherine. Tá bhur ré tagtha, tá an taoide libh … seolaigí!

  • Winsor Pilates

Comments

One Response to “Mairéad Ní Mhaonaigh”
  1. Dark knight says:

    Thankyou for this article it is simply AMAZING !

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!