Casadh na Taoide

3 Apr. 2009 by  
Filed under Nuacht, Latest news / Nuacht

Tá an-áthas orainn go bhfuil an dlúthiodhiosca nua, ‘Casadh na Taoide’, anseo! Seolfar an dlúthiosca i Dolan’s Warehouse i Luimbeach ar an 18ú Aibreán, agus arís sa Crane i nGaillimh ar an 23ú Aibreán agus i Whelan’s i mBaile Atha Cliath ar an 29ú Aibreán.

  • Winsor Pilates

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!