An Grúpa


 

Le teacht a ndlúthdhiosca nua, Casadh na Taoide, tá Líadan ag ceiliúradh cúig bliana le chéile mar ghrúpa. Ó thosaigh siad amach i mí Feabhra 2004 tá an seisear ban seo ag mealladh lucht féachana in Éirinn, san Eoraip agus i Meiriceá lena gcuid ceoil. Tá dearcadh úr, nuálach ag Líadan ar an gceol agus ar an amhránaíocht thraidisiúnta, a nascann bunús fíor-traidisiúnta le fuaim comhaimseartha. Ní hamháin go bhfuil cumas faoi leith ag baill Líadan ó thaobh ceol uirlise de, tá bua na hamhránaíochta ag an seisear acu chomh maith. Is iomaí duais atá bainte amach ag Líadan – fuair siad an gradam ‘An Grúpa is Fearr’ ag Féile Idircheilteach Lorient, 2005 agus bronnadh duais ‘An Grúpa Amhránaíochta is Fearr’ orthu ag an Féile Idirnáisiúnta Pan-Ceilteach, 2005.

D’éirigh go hiontach lena gcéad dlúthdhiosca, a seoladh i mí Meán Fómhair 2006, agus fuair an banna cuireadh camchuairt a dhéanamh leis na Chieftains i Meiriceá agus sa tSeapáin ina dhiaidh sin. Tá ceolchoirmeacha déanta ag Líadan in ionaid ar nós Carnegie Hall, Áras an Uachtaráin, Milwaukee Irish Festival, Icons Festival, The World Fleadh, Richmond Folk Festival, EBU Folk Festival agus an North Texas Irish Festival. Fuair siad cuireadh freisin casadh ar an gclár iomráiteach The Late Late Show i mí Deireadh Fómhair 2007, agus bhí siad le feiceáil ar Up for the Match níos luaithe sa mbliain sin (tá siad seo le feiceáil ar www.myspace.com/liadanmusic).

Sa ngrúpa tá: Síle Denvir, cláirseach; Deirdre Chawke, cáirdín piano; Valerie Casey & Claire Dolan, fidil; Elaine Cormican, feadóg; Catherine Clohessy, fliúit.

‘Líadan. Seisear ban ceolmhar, cumasach. Ag éisteacht le Casadh na Taoide, is léir an méid ama agus oibre a chuir na mná óga, ábalta seo isteach ina gcuid ceoil agus ina gcuid cóiriúchán. Tá cuid mhór scagaidh, smaointe agus turgnamh déanta leis an dá rian déag seo a thabhairt chun críche! Molaim iad ar an mheascán ghalánta d’amhráin agus ceol rince, idir shean agus nuachumtha atá fite fuaite acu go healaíonta le cur os comhair an phobail ar an dlúthdhiosca seo. Tá tuigbheáil dhomhain ag an seisear seo ar cheol, agus cruthú air sin an méid eolais agus taighde atá le fáil ins na nótaí cúlra a théann le hachan rian. Tagann an focal banúlacht chugam dá mhéad dá n-éistim le Casadh na Taoide … ceiliúradh ar cheol mhná na hÉireann, ceol le snas, míneadas agus neart. Molaim go deo sibh … Síle, Valerie, Deirdre, Elaine, Claire agus Catherine. Tá bhur ré tagtha, tá an taoide libh … seolaigí!’

Mairéad Ní Mhaonaigh